Hội thảo Đơn giá XDCT tỉnh Nghệ An

Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Khảo sát xây dựng.
Ngày 29/12/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1354/QĐ-BXD về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng
Đơn giá XDCT tỉnh Bắc Ninh năm 2017 - Phần Khảo sát
Công bố kèm theo Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Đơn giá XDCT Thái Nguyên năm 2017 - Quyết định số 1312/QĐ-UBND
Công bố kèm theo Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
Đơn giá XDCT tỉnh Bình Phước năm 2017
Ngày 28/6/2017 Sở xây dựng tỉnh Bình Phước công bố về Bộ đơn giá xây dựng công trình Bao gồm: Quyết định 1414/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng Quyết định 1414/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt Quyết định 1414/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát Quyết định 1414/QĐ-SXD ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Sửa chữa
Đơn giá XDCT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 theo Quyết định 2249/QĐ-UBND
Ngày 14/8/2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 2249/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định có hiệu lực từ ngày 29/8/2017 và thay thế các Quyết định: Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố bộ đơn giá XDCT phần sửa chữa; Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Đơn giá Xây Dựng Công Trình  tỉnh Lào Cai năm 2017
Ngày 27/6/2017 UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 2918/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá xây dựng công tình tỉnh Lào Cai - Phần Khảo sát; ngày 31/7/2017 ban hành Quyết định số 3424/QĐ-UBND về việc Ban hành tập đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng; Quyết định số 3425/QĐ-UBND về việc ban hành tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai - Phần sửa chữa
Đơn giá XDCT tỉnh Hà Tĩnh năm 2017 - Phần Khảo sát
Ngày 05/9/2017 Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã công bố Quyết định số 69/QĐ-SXD về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh - Phần Khảo sát.
Đơn giá XDCT tỉnh Bình Định năm 2017 - Phần Khảo sát; Phần xây dựng; Phần lắp đặt
Ngày 13/9/2017 UBND tỉnh Bình Định đã công bố Văn bản số 4941/UBND-KTN về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định - Phần khảo sát; Văn bản số 4942/UBND-KTN về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung); Văn bản số 4943/UBND-KTN về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung).
Công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)
Ngày 04/4, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 235/QĐ-BXD về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Bình năm 2016
Ngày 22/12/2016 UBND tỉnh Thái Bình đã công bố Quyết định số 3804/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Bình – Phần Xây dựng (Sửa đổi và bổ sung); Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Bình – Phần Lắp đặt (Sửa đổi và bổ sung); Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Bình – Phần Sửa chữa và Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Bình – Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng
Công bố đơn giá ca máy, thiết bị trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội năm 2017
Ngày 09/02/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 689/QĐ-UBND về công bố đơn giá ca máy, thiết bị trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Điện Biên năm 2017
Ngày 16/02/2017 Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên đã công bố các Quyết định số 130/QĐ-SXD; 131/QĐ-SXD; 128/QĐ-SXD về việc Công bố bộ đơn giá XDCT và Đơn giá dịch vụ công ích đô thị gồm:
Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Ninh năm 2017
Công bố kèm theo Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2017 - Đơn giá xây dựng công trình phần Xây dựng; Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2017 - Đơn giá xây dựng công trình phần Lắp đặt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)
Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình năm 2016
Ngày 14/11/2016 UBND tỉnh Ninh Bình đã công bố Quyết định số 1543/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng; Quyết định số 1544/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt. Tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình là cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, vận dụng trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2015
Ngày 31/12/2015 UBND tỉnh đã ban hành Công bố số 6292/UBND-KTN Công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định - Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung)
Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ năm 2015
Ngày 06/01/2016, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh. Công văn số 5321/UBND-KT6; Công văn số 5322/UBND-KT6; Công văn số 5323/UBND-KT6; Công văn số 5324/UBND-KT6; Công văn số 5325/UBND-KT6
Công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên năm 2016
Ngày 29/12/2016 UBND tỉnh Hưng Yên đã công bố các Quyết định số 3206/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên phần xây dựng; Quyết định số 3207/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần Lắp đặt; Quyết định số 3209/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát; Quyết định số 3210/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần sửa chữa và Quyết định số 3211/QĐ-UBND về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tây Ninh năm 2015
Ngày 20/3/2015 UBND tỉnh Tây Ninh đã công bố Quyết định số 564/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng - Phần Xây dựng.
tổng đài tư vấn hỗ trợ

KINH DOANH HÀ NỘI

0243 990 8038

0246 327 8333

0246 292 2533

Mr Hoàn: 0936 565 638

Mr Duy: 0964 611 777

Ms Nam: 0916 946 336

Ms Linh: 0989 276 872
 

TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Mr Tuấn: 0908 391 646

 

Video hướng dẫn
Ý kiến khách hàng
Ông Trần Viết Bảo Ông Trần Viết Bảo Phó GĐ Sở XD Bình Định "Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các ..."
Xem thêm

Copyright © ETA