Dự toán Eta liên tục cập nhật, bổ sung những Đơn giá, Định mức mới nhất năm 2012, 2013, 2014

 • Ninh Bình: Đơn giá phần Khảo sát theo Quyết định số: 683/QĐ-UBND ngày 04/9/2014
 • Sơn La: Đơn giá phần Xây dựng - Lắp đặt bổ sung theo QĐ số: 2471; 2472/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 (theo Định mức 1172&1173)
 • Bình Thuận: Đơn giá phần Sửa chữa - Xây dựng - Lắp đặt (bổ sung) theo QĐ số: 2740/QĐ-UBND ngày 20/8/2014
 • Bình Dương: Đơn giá phần Xây dựng - Lắp đặt theo QĐ số: 2210/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 (theo Định mức 587 và 588)
 • Quảng Ngãi: Đơn giá phần Xây dựng - phần Lắp đặt theo QĐ số: 188, 189/QĐ-UBND ngày 09/06/2014
 • Bộ Xây dựng: Định mức Sửa đổi và Bổ sung Phần Lắp đặt và Xây dựng theo Quyết định số: 587, 588/QĐ-BXD, ngày 29/5/2014
 • Bộ Xây dựng: Định mức Phần Dịch vụ Công ích Đô thị theo Quyết định số: 590, 591, 592, 593, 594/QĐ-BXD, ngày 30/5/2014
 • Khánh Hòa: Đơn giá Xây Dựng - Lắp Đặt - Khảo Sát - Sửa Chữa theo QĐ số: 667, 668, 669, 670/QĐ-UBND, ngày 20/3/2014
 • Trà Vinh: Đơn giá Xây dựng - Lắp đặt phần sửa đổi và bổ sung theo QĐ số: 2162, 2163 và 2164/QĐ-UBND ngày 11/11/2013
 • Cần Thơ: Đơn giá Lắp đặt, Khảo sát, TNVL theo QĐ số: 94/QĐ-SXD, ngày 21/4/2014
 • Lai Châu: Đơn giá Xây dựng - Lắp đặt - Khảo sát theo QĐ số: 1892/QĐ-UBND, ngày 31/12/2013
 • Tuyên Quang: Đơn giá Xây dựng - Lắp đặt - Khảo sát - Sửa chữa - Đô thị Công ích theo QĐ số: 60/QĐ-UBND, ngày 21/01/14
 • Hải Phòng: Đơn giá Xây dựng - Lắp đặt - Khảo sát - Sửa chữa theo QĐ số: 178/QĐ-UBND, ngày 14/01/2014
 • Vĩnh Phúc: Đơn giá Xây dựng - Lắp đặt bổ sung theo QĐ số: 563/QĐ-UBND, ngày 26/2/2014 (áp dụng ĐM mới 1091 và 1172)
 • Hà Nội: Đơn giá Xây dựng theo QĐ số: 462/QĐ-UBND, ngày 21/01/2014 (áp dụng ĐM mới 1091 và 1172)
 • Ninh Bình: Đơn giá Lắp Đặt - Sửa Chữa theo QĐ số: 872, 873/QĐ-UBND, ngày 26/11/2013 (áp dụng ĐM mới 1129 và 1173)
 • Bình Định: Đơn giá Xây Dựng - Lắp Đặt - Khảo Sát theo QĐ số: 5522, 5523, 5524, /QĐ-UBND-KTN, ngày 27/12/2013
 • Yên Bái: Đơn giá Xây Dựng - Lắp Đặt - Khảo Sát - Sửa Chữa theo QĐ số: 2148, 2149, 2150, 2151/QĐ-UBND, ngày 04/10/2013
 • Bắc Giang: Đơn giá Xây Dựng - Lắp Đặt - Khảo Sát theo QĐ số: 164, 165, 166/QĐ-SXD, ngày 07/10/2013
 • Đồng Tháp: Đơn giá Bổ sung Phần Xây dựng theo QĐ số: 879-880QĐ/UBND.HC, ngày 03/9/2013 (áp dụng ĐM Mới 1172 và 1173)
 • Bình Dương: Đơn giá Bổ sung Phần XD - Lắp đặt theo QĐ số: 1923/QĐ-UBND, ngày 08/8/2013 (áp dụng ĐM Mới 1172 và 1173)
 • Bắc Kạn: Đơn giá Xây dựng - Lắp đặt - Khảo sát - Sửa chữa theo QĐ số: 952/QĐ-UBND, ngày 25/6/2013.
 • Sóc Trăng: Đơn giá Xây Dựng - Lắp Đặt - Sửa Chữa - Ca Máy theo QĐ số: 671, 672, 673, 674/QĐHC-CTUBND, ngày 17/7/2013
 • Bộ Công thương: Đơn giá XD chuyên ngành Xây lắp Công trình ĐZ và TBA theo QĐ số: 4167/BCT-TCNL, ngày 14/5/2013
 • Hải Phòng: Đơn giá Xâ dựng theo QĐ số: 172/QĐ-UBND, ngày 21/01/2013 (áp dụng theo ĐM 1091)
 • Hà Nam: Đơn giá Xây Dựng - Lắp Đặt theo QĐ số: 809/QĐ-UBND, ngày 24/5/2013 (áp dụng ĐM Mới 1172 và 1173)
 • Đồng Tháp: Đơn giá Xây Dựng - Lắp Đặt - Dịch vụ Công ích theo QĐ số: 323/QĐ-UBND.HC, ngày 04/4/2013
 • Hậu Giang: Đơn giá Xây dựng, Lắp Đặt, Sửa Chữa... theo Công văn số 09, 10, 11/SXD-KTXD, ngày 04/01/2013
 • Thái Bình: Đơn giá Xây Dựng - Lắp Đặt - Khảo Sát theo QĐ số: 1110/QÐ-UBND, ngày 31/5/2013 (áp dụng ĐM Mới 1172 và 1173)
 • Ninh Bình: Đơn giá Xây Dựng theo QÐ số: 168/QÐ-UBND, ngày 14/3/2013 (áp dụng ĐM Mới 1172 và 1173)
 • Cao Bằng: Đơn giá Xây Dựng - Lắp Đặt theo QÐ số: 327,328/QÐ-UBND, ngày 25/3/2013 (áp dụng ĐM Mới 1172 và 1173)
 • Lạng Sơn: Đơn giá Xây Dựng - Lắp Đặt - Khảo Sát theo QÐ số: 121/QÐ-UBND, ngày 25/01/2013 (áp dụng ĐM 1776, 1777, 1778)
 • Quảng Ninh: Đơn giá Xây Dựng - Lắp Đặt - Khảo Sát theo QÐ số: 3600/2012/QÐ-UBND, ngày 28/12/2012
 • Quảng Bình: Đơn giá Xây Dựng - Lắp Đặt - Khảo Sát theo QĐ số: 1001, 999/QĐ-UBND, ngày 03/05/2012
 • Hà Nội: Đơn giá Xây Dựng - Lắp Đặt - Khảo Sát - Sửa Chữa theo QĐ số: 5478, 5479, 5480, 5481/QĐ-UBND, ngày 24/11/2011
 • Bộ Xây Dựng: Định mức Sửa đổi và Bổ sung theo QĐ số: 1172,1173/QĐ-BXD, ngày 26/12/2012
 • Bộ NN và PTNT: Định mức Chống Mối Mọt theo QĐ số: 120/BNN-XD, ngày 14/01/2008
 • Bộ Công thương: Định mức xây dựng Trạm Biến áp và Đường dây tải điện theo QĐ số: 6060, 6061/QĐ/BCT, ngày 14/11/2008
 • Bộ Văn Hóa - TT: Định mức Tu bổ và Phục hồi Di tích Lịch sử, Văn Hóa theo QĐ số: 13/2004/QĐ-BVHTT, ngày 01/04/2004
 

Tổng quan dự toán Eta

Phần mềm Dự toán Eta ra đời là một bước đột phá trong công nghệ, nắm bắt được nhu cầu tất yếu của người sử dụng, Dự toán Eta được thiết kế với tư tưởng mở nhất có thể, đem đến cho người sử dụng một công cụ hữu ích nhất và hiệu quả nhất trong công việc. Một số tính năng ưu việt nhất hiện nay chỉ có ở Phần mềm Dự toán Eta như:
 • Tìm kiếm Mã hiệu công việc và Tên công việc thông minh như Google, tính năng (gợi ý từ khóa - keyword suggestion feature), đây là một trong những tính năng hữu ích nhất của Dự toán Eta, nó giúp người sử dụng Phần mềm tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong vấn đề tìm kiếm Mã hiệu phù hợp khi lập Dự toán - Dự thầu.
 • Cho phép Thêm - Sửa - Xóa, Đơn giá - Định mức theo ý muốn, đây cũng là một tính năng giúp người sử dụng có thể tùy biến cơ sở Dữ liệu cá nhân một cách nhanh chóng và tiện dụng nhất.
 • Cho phép lấy Giá thông báo từ bất kỳ file Excel nào, tính năng này sẽ giúp cho người sử dụng tiết kiệm thời gian trong việc nhập lại giá thông báo, giá tháng và tránh sai sót cho người dùng khi nhập liệu.
 • In ấn trực tiếp trên Phần mềm mà không cần căn chỉnh lại, ngoài ra Phần mềm còn cho phép can thiệp tùy chỉnh cấu hình in giống như Excel.
 • Cho phép thêm sửa chi phí trong bảng THKP Hạng mục cũng như Đơn giá chi tiết dễ dàng như Excel.
 • Đầy đủ các bảng tính cước vận chuyển đường Sông, đường Bộ... của các tỉnh thành trong cả nước.
 • Cho phép lấy giữ liệu của tất cả các Phần mềm hiện nay trên thị trường thông qua môi trường Excel hoặc File Gốc
 • Phần mềm với đầy đủ chức năng như: Lập Dự toán - Lập Dự thầu - Thẩm định, Thẩm tra, và Thanh quyết toán mọi Công trình Xây dựng, áp dụng các Thông tư hướng dẫn mới nhất của Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính.

Bắt đầu ngay với dự toán Eta!

Bài viết này hướng dẫn các bước cơ bản đầu tiên dành cho người mới làm quen với phần mềm dự toán Eta. Trước khi thực hành, bạn hãy tải bộ cài dự toán Eta miễn phí về máy tính... Xem chi tiết

ph?n m?m d? toàn

Hướng dẫn tạo mẫu THKPHM

Bài viết này sẽ hướng dẫn người dùng cách tự tạo cho mình những mẫu THKPHM riêng, lưu trữ ra file và chia sẻ mẫu THKPHM cho người khác. ... Xem chi tiết

ph?n m?m d? toàn

 
Liên hệ
  Văn phòng
    Hà Nội: 043 990 8038
  046 327 8333
    HCM: 083 503 9273
  083 509 9557
  Kinh doanh
 Mr Hoàn  0936 565 638
                     dự toán
 Ms. Dung  0964 611 777
                     dự toán
 Mr. Phụng  0916 946 336
                     kinh doanh dự toán
 Ms.Sương  0979 489 271
                     kinh doanh dự toán
  Đại lý
  TP Hồ Chí Minh
 Mr Tuấn 0908 391 646
      Yahoo: dự toán t?t nh?t
  TP Đà Nẵng
 Mr Dũng 0903 500 430
      Yahoo: dự toán t?t nh?t
  Lạng Sơn
 Mr Thắng 0912 115 063
      Yahoo: dự toán t?t nh?t
  Thái Nguyên
 Mr Tuyền 0916 165 864
      Yahoo: dự toán nhanh nh?t
  Hà Tĩnh
 Mr Hoàng 0948 802 482
      Yahoo: dự toán nhanh nh?t
  Bình Định
 Ms Nhung 0906 488 633
      Yahoo: ??nh m?c m?i
 Mr Trung 0935 350 878
      Yahoo: ??nh m?c m?i
  Gia Lai
 Mr Tráng 0935 211 581
      Yahoo: ph?n m?m dự toán mi?n phí
  Khánh Hòa
 Mr Vũ 0988 91 7777
      Yahoo: ph?n m?m dự toán mi?n phí
  Đồng Nai
 Mr Quyết 0938 627 459
      Yahoo: ??nh m?c m?i
 Mr Bốn 0913 923 837
      Yahoo: ??nh m?c m?i
  Vĩnh Long
 Mr Bằng 0907 706 299
      Yahoo: thông báo giá
  Cần Thơ
 Mr Điểm 0939 462 563
      Yahoo: thông báo giá
  Kỹ thuật
 Mr Thuấn 012345 95059
      Yahoo: giá v?t li?u
 Mr Hoàn 0963 565 638
      Yahoo: thông t? m?i
 
Đối tác
 
Bản quyền thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC ETA
Trụ sở: Số 80, ngõ 71 Hoàng Văn Thái, P.Khương Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
VP Hà Nội: Phòng 201, Nhà B6C, Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (043) 990 8038    - 046 327 8333    - Fax: (046) 325 2188    - Email: dutoaneta@gmail.com
VP Hà Nội 2: P.105, Nhà N1, Trường ĐH Giao thông vận tải, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 0904693368    - Email: badong304@gmail.com
VP Hà Nội 3: Trường ĐH Xây dựng - Số 55, Giải Phóng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
ĐT: 0907920188    - Email: rdsic@nuce.edu.vn    - Website: http://rdsic.edu.vn/
VP HCM: Lầu 3, Số 27 Cao Thắng, P2, Quận 3, TPHCM
Điện thoại: 08.35039273    - Fax: 08.3827630
Hotline: 0908 391 646    - Email: dutoaneta.hcm@gmail.com