Hội thảo Đơn giá XDCT tỉnh Nghệ An

 • DỰ TOÁN ETA 2012 icon
 • DỰ TOÁN ETA 2016 icon
 • PHẦN MỀM THẨM TRA ETA icon
 • Dự toán Eta 2012
  Dự toán Eta 2012

  Phần mềm Dự toán, Dự thầu Eta với những tính năng ưu việt nhất sẽ giúp cho người sử ...

 • Dự toán Eta 2016
  Dự toán Eta 2016

  Phần mềm Dự toán Eta 2016 ra mắt được Thiết kế theo đúng hướng dẫn của Thông tư số ...

 • Thẩm tra Eta
  Thẩm tra Eta

  Thẩm tra Định mức và Đơn giá là tính năng rất hữu ích, là công cụ đắc lực giúp cơ quan ...

tổng đài tư vấn hỗ trợ

 

 

Video hướng dẫn
Ý kiến khách hàng
Ông Trần Viết Bảo Ông Trần Viết Bảo Phó GĐ Sở XD Bình Định "Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các ..."
Xem thêm