Hội thảo Đơn giá XDCT tỉnh Nghệ An

 • PHẦN MỀM DỰ TOÁN ETA icon
 • PHẦN MỀM THẨM TRA ETA icon
 • Phần mềm quản lý hồ sơ icon
 • Dự toán Eta
  Dự toán Eta

  Phần mềm Dự toán Eta với những tính năng ưu việt nhất sẽ giúp cho người sử dụng lập dự ...

 • Thẩm tra Eta
  Thẩm tra Eta

  Thẩm tra Định mức và Đơn giá là tính năng rất hữu ích, là công cụ đắc lực giúp cơ quan ...

 • Quản lý hồ sơ
  Quản lý hồ sơ

  Nhằm mục đích giúp công việc (quan ly chat luong cong trinh xay dung) quản lý hồ sơ chất lượng ...

Viện Tin học Xây dựng trường Đại học Xây dựng

Viện Tin học Xây dựng trường Đại học Xây dựng là một tổ chức công lập, được thành lập theo quyết định số 1547/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Viện được hoạt động Khoa học ...

tổng đài tư vấn hỗ trợ

Video hướng dẫn
Ý kiến khách hàng
Ông Trần Viết Bảo Ông Trần Viết Bảo Phó GĐ Sở XD Bình Định "Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các ..."
Xem thêm