Dự toán Eta liên tục cập nhật, bổ sung những Đơn giá, Định mức mới nhất năm 2013, 2014, 2015

Thừa Thiên Huế

Quyết định số: 2841/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thừa Thiên Huế – Phần khảo sát
Quyết định số: 2842/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thừa Thiên Huế – Phần lắp đặt
Quyết định số: 2843/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thừa Thiên Huế – Phần sửa chữa
Quyết định số: 2844/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thừa Thiên Huế – Phần xây dựng

Vũng Tàu

Quyết định số: 483/QĐ-UBND ngày 9/3/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - Phần xây dựng
Quyết định số: 484/QĐ-UBND ngày 9/3/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - Phần lắp đặt
Quyết định số: 482/QĐ-UBND ngày 9/3/2015 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - Phần cây xanh đô thị

Quảng Ngãi

Quyết định số: 459/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi - Phần khảo sát

Đắk Nông

Quyết định số: 117/2014/QĐ-SXD ngày 27/11/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Nông - Phần xây dựng

Quyết định số: 117/2014/QĐ-SXD ngày 27/11/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Nông - Phần Lắp đặt

Quyết định số: 117/2014/QĐ-SXD ngày 27/11/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Nông - Phần Sửa chữa

Quyết định số: 117/2014/QĐ-SXD ngày 27/11/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Nông - Khảo sát

Quyết định số: 117/2014/QĐ-SXD ngày 27/11/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Nông - Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu xây dựng

Quyết định số: 117/2014/QĐ-SXD ngày 27/11/2014 về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Nông - Phần Dịch vụ công ích đô thị

Hà Nội

Quyết định số: 798/QĐ-UBND ngày 12/2/2015 về việc công bố một số đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội - Phần xây dựng và Lắp đặt

Hưng Yên

Quyết định số: 20/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hưng Yên – Phần xây dựng (bổ sung)

Nam Định

Quyết định số: 2675/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định - Phần Xây dựng

Quyết định số: 2676/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định - Phần Khảo sát

Quyết định số: 2677/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định - Phần Sửa chữa

Quyết định số: 2678/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định - Phần Lắp đặt

Quyết định số: 2679/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định - Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu xây dựng

Quyết định số: 2680/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công công trình xây dựng tỉnh Nam Định

Quyết định số: 33/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc công bố Đơn giá Dịch vụ công ích đô thị tỉnh Nam Định

Thái Nguyên

Quyết định số: 2949/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên - Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung theo Định mức 1172)

Quyết định số: 2949/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung theo Định mức 1173)

Quảng Ninh

Quyết định số: 3163/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh - Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung theo Định mức 1172 và 588)

Quyết định số: 3163/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung theo Định mức 1173 và 587)

Quyết định số: 3163/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh - Phần Xây dựng - Lắp đặt - Khảo sát (sửa đổi và bổ sung Quyết định 3600/QĐ-UBND)

Ninh Bình

Quyết định số: 683/QĐ-UBND ngày 04/09/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình - Phần Khảo sát

Quyết định số: 168/QĐ-UBND ngày 14/3/2013 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình - Phần Xây dựng

Quyết định số: 872/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình - Phần Lắp đặt

Quyết định số: 873/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình - Phần Sửa chữa

Sơn La

Quyết định số: 2471/QĐ-UBND ngày 18/09/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La - Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

Quyết định số: 2472/QĐ-UBND ngày 18/09/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)

Bình Thuận Quyết định số: 2740/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Thuận - Phần Xây dựng - Lắp đặt - Sửa chữa
Bình Dương Quyết định số: 2210/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương - Phần Xây dựng - Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)
Quảng Ngăi

Quyết định số: 188/QĐ-UBND ngày 09/06/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngăi - Phần Xây dựng

Quyết định số: 189/QĐ-UBND ngày 09/06/2014 về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngăi - Phần Lắp đặt

Bộ Xây dựng

Quyết định số: 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 về việc công bố Định mức dự toán công trình - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)

Quyết định số: 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 về việc công bố Định mức dự toán công trình - Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

Quyết định số: 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 về việc công bố Định mức dự toán công trình - Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

Quyết định số: 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 về việc công bố Định mức dự toán công trình - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)

Quyết định số: 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 về việc công bố Định mức dự toán công trình - Phần Xây dựng (bổ sung)

Tổng quan dự toán Eta

Phần mềm Dự toán Eta ra đời là một bước đột phá trong công nghệ, nắm bắt được nhu cầu tất yếu của người sử dụng, Dự toán Eta được thiết kế với tư tưởng mở nhất có thể, đem đến cho người sử dụng một công cụ hữu ích nhất và hiệu quả nhất trong công việc. Một số tính năng ưu việt nhất hiện nay chỉ có ở Phần mềm Dự toán Eta như:

  • Tìm kiếm Mã hiệu công việc và Tên công việc thông minh như Google, tính năng (gợi ý từ khóa - keyword suggestion feature), đây là một trong những tính năng hữu ích nhất của Dự toán Eta, nó giúp người sử dụng Phần mềm tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong vấn đề tìm kiếm Mã hiệu phù hợp khi lập Dự toán - Dự thầu.

  • Cho phép Thêm - Sửa - Xóa, Đơn giá - Định mức theo ý muốn, đây cũng là một tính năng giúp người sử dụng có thể tùy biến cơ sở Dữ liệu cá nhân một cách nhanh chóng và tiện dụng nhất.

  • Cho phép lấy Giá thông báo từ bất kỳ file Excel nào, tính năng này sẽ giúp cho người sử dụng tiết kiệm thời gian trong việc nhập lại giá thông báo, giá tháng và tránh sai sót cho người dùng khi nhập liệu.

  • In ấn trực tiếp trên Phần mềm mà không cần căn chỉnh lại, ngoài ra Phần mềm còn cho phép can thiệp tùy chỉnh cấu hình in giống như Excel.

  • Cho phép thêm sửa chi phí trong bảng THKP Hạng mục cũng như Đơn giá chi tiết dễ dàng như Excel.

  • Đầy đủ các bảng tính cước vận chuyển đường Sông, đường Bộ... của các tỉnh thành trong cả nước.

  • Cho phép lấy giữ liệu của tất cả các Phần mềm hiện nay trên thị trường thông qua môi trường Excel hoặc File Gốc

  • Phần mềm với đầy đủ chức năng như: Lập Dự toán - Lập Dự thầu - Thẩm định, Thẩm tra, và Thanh quyết toán mọi Công trình Xây dựng, áp dụng các Thông tư hướng dẫn mới nhất của Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính.

 
KINH DOANH
 Điện thoại
 046 327 8333
 046 325 2188
 Mr Hoàn  0936 565 638
                     dự toán
 Mr. Phụng  0916 946 336
                     dự toán
 Mr. Duy  0964 611 777
                     kinh doanh dự toán
 Ms.Sương  0979 489 271
                     kinh doanh dự toán
 Mr. Thuấn  012345 95059
                     kinh doanh dự toán
 ĐẠI LÝ
 
Bản quyền thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC ETA
Trụ sở: Số 80, ngõ 71 Hoàng Văn Thái, P.Khương Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
VP Hà Nội: Phòng 201, Nhà B6C, Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (043) 990 8038    - 046 327 8333    - Fax: (046) 325 2188    - Email: dutoaneta@gmail.com
VP Hà Nội 2: P.105, Nhà N1, Trường ĐH Giao thông vận tải, Cầu Giấy, Hà Nội
Mr Đồng - ĐT: 0904693368    - Email: badong304@gmail.com
VP Hà Nội 3: Trường ĐH Xây dựng - Số 55, Giải Phóng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
ĐT: 0989427809    - Email: rdsic@nuce.edu.vn    - Website: http://rdsic.edu.vn/
VP HCM: Lầu 3, Số 27 Cao Thắng, P2, Quận 3, TPHCM
Điện thoại: 08.35039273    - Fax: 08.3827630
Hotline: 0908 391 646    - Email: dutoaneta.hcm@gmail.com