Hội thảo Đơn giá XDCT tỉnh Nghệ An

QLCL Công Trình
Phần mềm Quản lý Hồ sơ Chất lượng Công Trình Xây dựng Mando do trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Phần mềm Xây dựng - RDSIC thuộc Viện Tin học Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng lập trình.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MANDO - RDSIC

I. Mục đích phát triển phần mềm quản lý hồ sơ chất lượng công trình xây dựng Mando

Qua công việc thực tế làm việc với hồ sơ thi công, chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc quản lý văn bản, vấn đề đặt ra như sau:

 • Văn bản của chúng ta gồm nhiều mục, nhiều công việc, mỗi công việc đều có nhiều văn bản đi kèm, rất khó quản lý.
 • Việc trộn văn bản trong Word, xử lý văn bản rất thử công.
 • Khi in văn bản, các lựa chọn in và tương tác văn bản rất thủ công, không có nhiều lựa chọn in.

⇒ Nhằm mục đích giúp công việc (quan ly chat luong cong trinh xay dung) quản lý hồ sơ chất lượng công trình xây dựng đơn giản, dễ thực hiện hơn, các cán bộ tại trung tâm RDSIC đã nghiên cứu, lập trình lên phần mềm quản lý hồ sơ chất lượng công trình xây dựng Mando nhằm giải quyết những khó khăn trong việc quản lý hồ sơ nêu trên. Phần mềm quản lý hồ sơ chất lượng công trình xây dựng liên tục được cập nhật, cải tiến để đáp ứng cho nhu cầu công việc quản lý hồ sơ trong thực tế.

Phần mềm quản lý hồ sơ chất lượng công trình xây dựng gồm các chức năng chính như sau:

 • Lấy dữ liệu công việc từ file Excel vào chương trình.
 • Công cụ chỉnh sửa văn bản.
 • Đọc văn bản, tạo văn bản mẫu trộn văn bản.
 • Trộn văn bản.
 • Quản lý các văn bản in theo cây thư mục.
 • Công cụ in phù hợp với công việc thực tế: in chẵn, lẻ, in hai mặt.

Các dạng mua phần mềm Quản lý Hồ sơ Xây dựng Công trình Xây dựng:

 • Serial theo máy: Chỉ dùng được cho 1 máy tính.
 • Khóa cứng : Dùng được cho nhiều máy tính và chỉ dùng được khi USB khóa cứng được kết nối vào máy tính.

II. Cách đăng ký dùng thử phần mềm quản lý hồ sơ chất lượng công trình xây dựng (giới hạn 10 đầu công việc)

1. Phiên bản dùng thử phần mềm Mando: Tải phần mềm tại đây! 

 

2. Hướng dẫn đăng ký 

 • ​Giao diện đăng ký phần mềm quản lý hồ sơ chất lượng công trình xây dựng

dang ky phan mem quan ly ho so xay dung

      Gửi thông tin cá nhân đến rdsic@nuce.edu.vn gồm có:

 • Họ tên: Nguyễn Văn A 
 • Chức vụ, Nơi công tác: Cán bộ thẩm định, Viện Tin học xây dựng
 • Số điện thoại liên hệ: 0989.427.809
 • E-Mail liên hệ: NguyenVanA@gmail.com
 • Đăng ký sử dụng phần mềm: Quản lý hồ sơ chất lượng công trình Xây dựng
 • Mã sản phẩm: ed970fd06c70e755401211f0906cff04 (lấy trên form thông tin đăng ký).

Sau khi nhận được mail, chúng tôi sẽ nhanh chóng kiểm tra thông tin và gửi đến bạn mã kích hoạt phần mềm.

III. Giao diện của phần mềm quản lý hồ sơ chất lượng công trình xây dựng Mando

giao dien phan mem quan ly ho so xay dung

 • Tab chỉnh sửa văn bản

quan ly ho so xay dung

 • Tab Công việc - quản lý việc trộn văn bản

tron ho so chat luong

 • Tab quản lý in gồm các công cụ phục vụ việc in ấn quản lý văn bản

 • Tab trợ giúp liên quan đến bản quyền và thông tin sản phẩm

IV. Ví dụ thực hiện một File quản lý hồ sơ chất lượng công trình Xây dựng

1. Dữ liệu Excel

danh luc quan ly chat luong cong trinh xay dung

 • File văn bản là file định dạng chuẩn: căn lề, giãn dòng chuẩn.
 • Yêu cầu dữ liệu Excel khi vào chương trình:
  • Phần tiêu đề của bảng phải được định dạng gộp ô nếu các tiêu đề bảng gồm 2 ô thì phải gộp không thì phần tiêu đề phải điền thêm text vào ô Cell trên
  • Phần liên kết giữa tiêu đề và nội dung bảng phải không được cách nhau bởi một hàng rỗng.
  • Phần cột chính trong phần nội dung công việc cũng không được có hàng trống, phải liên tục.
  • Cột chính chia ra các lớp: ví dụ Lớp “Cột” là tiêu đề chính của công việc lớn, Các công việc tiếp theo như “cốt thép cột”,”ván khuôn cột” là các công việc nhỏ.
  • Phần tiêu đề cột phía sau không có dữ liệu, nó chỉ là đại diện cho công việc lớn mà thôi.
  • Phần cột chính không có ký tự đặc biêt : , , >, <, =, /,\,*,?,…

2. Dữ liệu Word (Tệp mẫu)

Tệp mẫu cân chỉnh sửa cẩn thận, font chữ trong tệp chỉ là một loại font. Nếu nhiều loại font phần mềm sẽ không thê chèn ký tự chính xác được.

Ví dụ: Văn bản có thể toàn bộ là font .vntime hoặc Unicode.

3. Tạo dự án mới

chat luong cong trinh xay dung

Bước đầu tiên để tạo hồ sơ quản lý chúng ta phải tạo một dự án mới:

 • Bước 1: Chọn Chỉnh sửa Word→ Tạo dự án.
 • Bước 2: Chọn đường dẫn tọa file lưu dự án.

Sau khi điền đủ thông tin kích OK để khởi tạo thư mục lưu dự án, toàn bộ những file dữ liệu Excel, Word mẫu, kết quả trộn đều được lưu trong thư mục này.

4. Lấy dữ liệu từ file Excel

 • Bước 1: Click vào biểu tượng mở Excel . 
 • Bước 2: Chọn đầu vào là tệp Excel.
 • Bước 3: Nhập số dòng bắt đầu của bảng dữ liệu.

quan ly chat luong cong trinh xay dung

5. Soạn thảo file mẫu

Sau khi đã có dữ liệu công việc từ file Excel ta tiến hành tạo văn bản mẫu để trộn. Các bước làm văn bản mẫu như sau:

 • Bước 1: Lấy mẫu văn bản Word vào chương trình

Trong tab “Công việc” click vào nút “Thêm mẫu”  chúng ta có bảng sau:

+ Tên văn bản: nhập tên văn bản để quản lý trong phần mềm

+ Đường dẫn: Thông qua nút mở, mở file Word từ máy tính vào phần mềm.

 • Bước 2: Hiệu chỉnh văn bản

Khi lấy file Excel vào chương trình chúng ta có cây thư mục để chèn các trường vào trong văn bản mẫu đang hiện hành.

 • Bước 3: Xem trước và căn chỉnh file mẫu
  • Khi chúng ta muốn xem xem văn bản chúng ta in ra thế nào thì chúng ta sử dụng chức năng xem trước khi in .
  • Dựa vào chức năng hiển thị trước khi in để dồn văn bản, sử dụng các công cụ căn chỉnh văn bản để co gọn hay giãn chữ trong văn bản mẫu.
 • Bước 4: Lưu văn bản mẫu.

6. Chèn tiêu chuẩn

 • Để thao tác với chức năng chèn tiêu chuẩn ta vào đường dẫn sau: Chỉnh sửa Word → Chèn ký tự → Chèn tiêu chuẩn.
 • Chúng ta có Form sau:

quan ly chat luong cong trinh

 • Chèn tiêu chuẩn gồm các bước sau:

Bước 1: Có thể lấy file tiêu chuẩn vào để chèn, hoặc dùng file mặc định của phần mềm.

Bước 2: Chọn quyển tiêu chuẩn cần chèn.

Bước 3: Chọn chương tiêu chuẩn cần chèn.

Bước 4: Chọn tiêu chuẩn trong bên dưới.

Bước 5: Ấn chèn, phần mềm sẽ chèn vào trong văn bản đang chọn

7. Chỉnh sửa Excel

 • Khi chúng ta đã lấy file Excel mẫu hồ sơ quản lý chất lượng vào chương trình. Chúng ta có thể view và chỉnh sửa Excel đó bằng công cụ sau: Chỉnh sửa Excel →Sửa file mẫu hiện hành
 • Khi click vào nút này phần mềm sẽ cho chúng ta giao diện Excel để chúng ta chỉnh sửa tùy ý:

 quan ly chat luong cong trinh xay dung

 • Trong phần này đây là giao diện Excel nên việc sủa đổi trên file Excel chúng ta thao tác như trên Excel.

          Chú ý:

+ Cần tuân thủ đúng định dạng ban đầu của file Excel.

+ Khi chỉnh sửa chú ý phần tiêu đề được phép chỉnh sửa nội dung tiêu đề, khi tạo thêm các cột mới (tức các trường mới), cần tạo trên cùng dòng tiêu đề ban đầu.

+ Khi sửa xong file thì chúng ta phải Lưu file thì chương trình mới đọc và lấy lại dữ liệu được

8. Trộn văn bản

 • Xem trước khi trộn

 • Thiết lập và trộn văn bản

Bước 1: Chọn “Công việc” →”Tạo hồ sơ”.

Bước 2: Định dạng các thông tin trộn văn bản:

thong so quan ly chat luong cong trinh

9. In văn bản

 • Các thiết lập in văn bản

 • Chức năng in gồm những chức năng sau:

+ Thiết lập trang in  : Thiết lập về khổ giấy, căn lề giấy ( Vấn đề này phần mềm tự đọc từ tệp Word mẫu đưa vào.

+ Xem trước khi in  : Xem trước khi in ( hiển thị đúng trạng thái khi in ra, sử dụng để dồn trang in).

+ In văn bản  : gọi máy in và in văn bản ( tùy thuộc vào môi trường đang làm việc, đang trong quá trình trộn hay trong quá trình quản lý in).

10. Quản lý văn bản

chat luong cong trinh xay dung

 


 

Một số Video Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý Chất lượng công trình xây dựng (quan ly chat luong cong trinh xay dung):

1. Phần mềm quản lý hồ sơ chất lượng xây dựng Mando: Định dạng dữ liệu vào: Excel, Word 

2. Phần mềm quản lý hồ sơ chất lượng xây dựng mando: Chỉnh sửa và định dạng file Word  (quan ly chat luong cong trinh xay dung)

3. Phần mềm quản lý hồ sơ chất lượng xây dựng mando: Trộn văn bản  (quan ly chat luong cong trinh xay dung)

4. Phần mềm quản lý hồ sơ chất lượng xây dựng Mando: Thiết lập và quản lý in ấn   

tổng đài tư vấn hỗ trợ

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN

0916 946 336

TẠI HÀ NỘI

Mr Hoàn: 0936 565 638

Mr Trịnh: 0916 946 336

TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Mr Tuấn: 0908 391 646

Video hướng dẫn
 •  

Ý kiến khách hàng
Ông Trần Viết Bảo Ông Trần Viết Bảo Phó GĐ Sở XD Bình Định "Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các ..."
Xem thêm

Copyright © ETA