Hội thảo Đơn giá XDCT tỉnh Nghệ An

Đơn giá Khảo sát xây dựng tỉnh Sóc Trăng Quyết định 2513/QĐ-UBND

04-12-2017
Ngày 02/10/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã công bố Quyết định số 2513 /QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng là cơ sở để các cơ quan, đơn vị có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định này thay thế Quyết định số 992/QĐHC-CTUBND ngày 11/7/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về ban hành Đơn giá phần khảo sát.

1.   Nội dung đơn giá

Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng xác định  mức chi phí về  vật  liệu, nhân công, máy thi công cần thiết để hoàn thành một đơn  vị  khối  lượng công tác khảo sát xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát theo đúng yêu cầu  kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định.

Chi phí vật liệu:

Chi phí vật liệu bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ cần thiết trực tiếp để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng.

Giá vật liệu theo Công bố giá vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng và giá vật liệu, thiết bị được khảo sát trên thị trường.

Trong quá trình áp dụng đơn giá, nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm điều chỉnh cho phù hợp.

Chi phí nhân công:

 • Chi phí nhân công được tính theo mức lương cơ sở đầu vào vùng IV, LNC4 = 2.000.000 đồng/tháng theo Văn bản số 1052/UBND-TH ngày 05/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Mức lương này đã bao gồm các khoản phụ cấp lương theo đặc điểm, tính chất của sản xuất xây dựng và đã tính đến các yếu tố thị trường, và các khoản bảo hiểm người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp).
 • Hệ số lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng theo Phụ lục 2 công bố kèm theo Thông tư số 05/2016/TT-BXDngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

+ Công nhân khảo sát xây dựng (bao gồm cả đo đạc xây dựng): Nhóm I – Bảng số 1.

+ Kỹ sư trực tiếp: Bảng số 2.

Chi phí máy thi công:

Là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị trực tiếp thực hiện, kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát. Chi phí máy thi công bao gồm: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa và chi phí khác.

2.   Kết cấu đơn giá

Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng được trình bày theo nhóm, loại công tác và được mã hóa thống nhất, gồm 11 chương.

 • Chương 1:      Công tác đào đất đá bằng thủ công để lấy mẫu thí nghiệm
 • Chương 2:      Công tác thăm dò địa vật lý
 • Chương 3:      Công tác khoan
 • Chương 4:      Công tác đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan
 • Chương 5:      Công tác thí nghiệm tại hiện trường
 • Chương 6:      Công tác đo vẽ lập lưới khống chế mặt bằng
 • Chương 7:      Công tác đo khống chế độ cao
 • Chương 8:      Công tác đo vẽ mặt cắt địa hình
 • Chương 9:      Công tác số hóa bản đồ
 • Chương 10:    Công tác đo vẽ bản đồ
 • Chương 11:    Chương bổ sung – Công tác thí nghiệm trong phòng

3.   Hướng dẫn sử dụng

 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sóc Trăng – Phần khảo sát xây dựng được công bố để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sóc Trăng – Phần khảo sát xây dựng được tính theo mức lương cơ sở đầu vào vùng IV, LNC4 = 2.000.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn các huyện của tỉnh Sóc Trăng.
 • Địa bàn thành phố Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu, thị xã Ngã Năm thuộc vùng III, mức lương cơ sở đầu vào LNC3 = 2.050.000 đồng/tháng, khi áp dụng tập đơn giá này thì được  tính chuyển đổi theo các hệ số sau:
 • Hệ số nhân công Knc = 1,025.
 • Hệ số máy thi công Kmtc  = 1,0.

Ngoài thuyết minh và hướng dẫn sử dụng nêu trên, trong từng chương của đơn giá còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác khảo sát phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện và biện pháp thi công

Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của đơn giá này phục vụ cho công tác lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thanh – quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng xin lòng tải lại đơn giá Sóc Trăng hoàn toàn Miễn phí (xem hướng dẫn tải đơn giá tại đây)

Chi tiết về Quyết định như sau:

tổng đài tư vấn hỗ trợ

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN

0916 946 336

TẠI HÀ NỘI

Mr Hoàn: 0936 565 638

Mr Trịnh: 0916 946 336

TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Mr Tuấn: 0908 391 646

Video hướng dẫn
 •  

Ý kiến khách hàng
Ông Trần Viết Bảo Ông Trần Viết Bảo Phó GĐ Sở XD Bình Định "Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các ..."
Xem thêm

Copyright © ETA