Hội thảo Đơn giá XDCT tỉnh Nghệ An

Công bố Đơn giá Dịch vụ công ích đô thị tỉnh Thái Nguyên năm 2015

08-03-2016
Quyết định số 3381/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên “về việc công bố Đơn giá Dịch vụ công ích đô thị tỉnh Thái Nguyên”

Bộ Đơn giá Dịch vụ công ích đô thị tỉnh Thái Nguyên là cơ sở để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị và là cơ sở để thương thảo, xem xét quyết định giá dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho tổ chức, cá nhân thực hiện các dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Công bố kèm theo Quyết định này bộ Đơn giá Dịch vụ công ích đô thị tỉnh Thái Nguyên, gồm 4 phần như sau:

- Phần 1: Duy trì hệ thống thoát nước đô thị;

- Phần 2: Thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị;

- Phần 3: Duy trì cây xanh đô thị;

- Phần 4: Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng.

Thời gian thực hiện từ ngày 15/12/2015 và thay thế bộ Đơn giá Dịch vụ công ích đô thị tỉnh Thái Nguyên công bố tại Quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị đã được phê duyệt trước thời điểm có hiệu lực của Quyết định này không được lập và điều chỉnh dự toán theo bộ Đơn giá này

Chi tiết Quyết định tải về Tại đây

tổng đài tư vấn hỗ trợ

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN

0916 946 336

TẠI HÀ NỘI

Mr Hoàn: 0936 565 638

Mr Trịnh: 0916 946 336

TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Mr Tuấn: 0908 391 646

Video hướng dẫn
  •  

Ý kiến khách hàng
Ông Trần Viết Bảo Ông Trần Viết Bảo Phó GĐ Sở XD Bình Định "Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các ..."
Xem thêm

Copyright © ETA