Hội thảo Đơn giá XDCT tỉnh Nghệ An

Quyết định 472/QĐ-UBND công bố đơn giá khảo sát Tỉnh An Giang

07-05-2018
Ngày 16 tháng 02 năm 2017 Tỉnh An Giang đã ban hành quyết định 472/QĐ-UBND; về việc công bố đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát trên địa bàn tỉnh An Giang.

Hiện tại, Phần mềm dự toán ETA đã cập nhật đầy đủ nội dung của đơn giá theo Quyết định 472/QĐ-UBND; để phục vụ cho quý khách hàng thực hiện các công việc lập ; thẩm tra, thẩm định dự toán.

Hướng dẫn các tải và sử dụng Quyết định 472/QĐ-UBND ngày 16 tháng 2 năm 2017 đơn giá khảo sát tỉnh An Giang trên dự toán ETA như sau : 

 

Cơ sở xác định đơn giá khảo sát kèm theo Quyết định 472/QĐ-UBND :

    – Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ; về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

    – Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

    – Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

    – Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng; công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

    – Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng; công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng.

Nội dung đơn giá khảo sát kèm theo Quyết định 472/QĐ-UBND :

Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng xác định mức chi phí về vật liệu; nhân công, máy thi công cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng; từ khâu chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định.

a) Chi phí vật liệu

     Chi phí vật liệu bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ cần thiết trực tiếp để thực hiện; và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng. Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo công bố giá vật liệu xây dựng bình quân năm 2015; (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng). Đối với những loại vật liệu chưa có trong công bố giá thì tạm tính theo giá tham khảo tại thị trường.

b) Chi phí nhân công

            – Chi phí nhân công được tính theo mức lương cơ sở đầu vào (LNC) vùng II tại Phụ lục 1; công bố kèm theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng. Mức lương này đã bao gồm các khoản phụ cấp lương theo đặc điểm; tính chất của sản xuất xây dựng và đã tính đến các yếu tố thị trường, và các khoản bảo hiểm người lao động phải trả theo quy định; (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp). Cụ thể như sau:

            + Vùng II : LNC2 = 1.505.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc.

            – Hệ số lương cấp bậc quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD; ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 c) Chi phí máy thi công

     Là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị trực tiếp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng. Chi phí máy thi công bao gồm: chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí sửa chữa thường xuyên và chi phí khác của máy.

tổng đài tư vấn hỗ trợ

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN

0916 946 336

TẠI HÀ NỘI

Mr Hoàn: 0936 565 638

Mr Trịnh: 0916 946 336

TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Mr Tuấn: 0908 391 646

Video hướng dẫn
  •  

Ý kiến khách hàng
Ông Trần Viết Bảo Ông Trần Viết Bảo Phó GĐ Sở XD Bình Định "Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các ..."
Xem thêm

Copyright © ETA