Hội thảo Đơn giá XDCT tỉnh Nghệ An

Đơn giá Nhân công tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 2374/QĐ-UBND

11-12-2017
Ngày 11/12/2017 UBND tỉnh Lạng Sơn đã công bố Quyết định số 2374/QĐ-UBND Về việc công bố Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) căn cứ đơn giá nhân công công bố tại Quyết định này làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng các quy định của Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

  1. Đơn giá nhân công công bố tại Quyết định này được áp dụng cho việc lập, thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, ký kết hợp đồng xây dựng và thanh toán khối lượng thực hiện từ ngày 01/10/2017.
  2. Việc thanh toán đối với các gói thầu xây dựng đã ký hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định trước ngày 01/10/2017 thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.
  3. Việc thanh toán đối với các gói thầu xây dựng đã ký hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định từ ngày 01/10/2017 thì được điều chỉnh đơn giá nhân công công bố tại Quyết định này.
  4. Việc thanh toán đối với các gói thầu xây dựng đã ký hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh:
  5. a) Đối với khối lượng thực hiện đã được thanh toán trước ngày 01/10/2017 thì không được điều chỉnh theo đơn giá nhân công công bố tại Quyết định này.
  6. b) Đối với khối lượng thực hiện đủ điều kiện thanh toán nhưng chưa được thanh toán trước ngày 01/10/2017 thì được điều chỉnh đơn giá nhân công công bố tại Quyết định này.
  7. Đối với một số dự án đầu tư xây dựng đang áp dụng mức lương và một số khoản phụ cấp có tính đặc thù riêng do cơ quan có thẩm quyền cho phép thì tiếp tục thực hiện đến khi kết thúc đầu tư xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí  đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Quyết định này phục vụ cho công tác lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thanh – quyết toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số máy 1900636314 hoặc 0243 9908038 để được hỗ trợ.

Chi tiết về Quyết định xem tại đây

tổng đài tư vấn hỗ trợ

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN

0916 946 336

TẠI HÀ NỘI

Mr Hoàn: 0936 565 638

Mr Trịnh: 0916 946 336

TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Mr Tuấn: 0908 391 646

Video hướng dẫn
  •  

Ý kiến khách hàng
Ông Trần Viết Bảo Ông Trần Viết Bảo Phó GĐ Sở XD Bình Định "Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các ..."
Xem thêm

Copyright © ETA